Żłobek Samorządowy w Wiśniowej zatrudni opiekuna na umowę o pracę. Opiekun w żłobku potrzebny jest na trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa) tj. 3/5 etatu. Praca od 10.09.2019
Kontakt 17 3333 141
Wymagania:
Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego.
Opiekunem może być osoba, która ukończyła studia o specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
Opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i odbyła szkolenie na opiekuna.