Maluch 2021

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +” 2021

Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy z udziałem wcześniejszych edycji Programu „MALUCH” – Żłobek Samorządowy w Wiśniowej 28-124 Wiśniowa 76B

              Wartość dofinansowania – 28.800 zł

Gmina Wiśniowa otrzymała w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące na funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia personelu Żłobka (opiekunów i personelu pomocniczego).

Rządowy program „Maluch+” 2021 ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.