Rekrutacja 2023/2024

15.03.23 – 29.03.23

Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej –

 dotyczy roczników 2023, 2022, 2021

Od września 2023 do żłobka przyjmowane będą dzieci od 20 tygodnia życia

Czesne 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę

W naszym żłobku adaptacja Dziecka odbywa się wraz z Rodzicem

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania żłobka w kwocie 400 zł

– na pierwsze dziecko w rodzinie

– na każde dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia

– na dziecko, które ukończyło 35 miesiąc życia

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej żłobka https://zlobekwisniowa.pl/ oraz śledzenie naszej działalności na Facebooku 

Podanie należy pobrać ze strony żłobka https://zlobekwisniowa.pl/rekrutacja/ lub odebrać z placówki. Kompletną kartę zgłoszeniową do dnia 29.03.23 należy dostarczyć do placówki lub wysłać na email zlobek@wisniowa.pl. Rozpatrywane będą tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz zaświadczeniami o zatrudnieniu jak również podpisane przez obojga rodziców). Jeżeli dziecko zostanie przyjęte do placówki rodzic zobowiązany jest odebrać dokumenty ze żłobka i zwrócić podpisany komplet dokumentów do 19.04.23 Wyniki rekrutacji przekazane będą telefoniczne do 14.04.23.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 17 3333 141 (Żłobek Samorządowy), 721 127 152 (Dyrektor żłobka).