Kontakt / Oferta / Kadra

Żłobek Samorządowy w Wiśniowej
38-124 Wiśniowa 76B
tel.  17 3333 141, dyrektor żłobka Monika Bożek 72 1127 152

e-mail: zlobek@wisniowa.pl

Oferta

W Żłobku Samorządowym  dzieciaczki mają zapewnioną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Podopieczni mogą korzystać z pięknej placówki dobrze wyposażonej i ciągle udoskonalanej oraz rozwijającej się. Tworząc żłobki wspieramy rodziców, ponieważ rodzice mogą iść do pracy, a dziecko przyprowadzić do żłobka, gdzie zapewniona jest mu opieka.

Dlaczego my?

– zapewniamy ciepłą domową atmosferę, dzięki której zarówno dzieci jak i rodzice czują się dobrze. Wzajemna życzliwość i zaufanie sprzyja dobrej współpracy

– małe grupy, dzięki którym możemy stawiać na indywidualne podejście do każdego dziecka (max 16 dzieci)

– dzieci zawierają pierwsze znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami, których nie można zastąpić w domu

– stały plan dnia, wykonanie danych czynności o ściśle określonych porach według tej samej kolejności pozwala dziecku uporządkować swoje uczucia i emocje. Ład i spokój ułatwiają poznanie świata oraz dostosowanie się do rzeczywistości. Powtarzalność zdarzeń pozwala dzieciom je przewidzieć i zaakceptować

– szczególny nacisk kładziemy na stałą współpracę z Rodzicami. Podtrzymywanie dobrych relacji jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania na zasadzie partnerstwa

– pomoce dydaktyczne i zabawki, które posiadają certyfikaty i atesty

– organizujemy ciekawe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, codziennie czytamy i opowiadamy bajeczki

– w żłobku codziennie są prowadzone zabawy zorganizowane tj.: zabawy ruchowe, zabawy rytmiczno-muzyczne, tematyczne oraz dydaktyczne

– uczymy języka angielskiego poprzez zabawę

– żłobek jest miejscem gdzie maluszki wyrabiają u siebie nawyki samodzielności, dążą do osiągania celów, kształtują wrażliwość moralną oraz kształtuje poczucie własnej wartości

– organizujemy bale absolwentów, dni tematyczne oraz wiele innych ciekawych zajęć

– wychodzimy na spacery i plac zabaw oraz organizujemy jak najwięcej zajęć na zewnątrz 

– posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

630– 830 przyjmowanie dzieci do żłobka, zabawy dowolne w sali zabaw;

830 – 900 śniadanie i toaleta;

900  – 1000 zajęcia zorganizowane, spacer na świeżym powietrzu;

1000– 1015 II śniadanie;

1015 –1115 zabawy manipulacyjne zabawy tematyczne, zabawy na świeżym powietrzu;

 1130 –  1230 mycie dzieci przed posiłkiem, obiad, po obiedzie załatwianie potrzeb fizjologicznych i układanie dzieci do snu;

1200 –  1400 sen dzieci;

1400 – 1430 podnoszenie dzieci ze snu i podwieczorek;

1430 – 1630 wydawanie dzieci do domu, zabawy dowolne.

Kadra

Opiekę nad dziećmi sprawuje doświadczony personel o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Opiekunowie  cały czas podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach i webinarium oraz spotkaniach ze specjalistami tj. logopeda i psycholog, którzy pomagają nam rozwiązywać szereg wątpliwości.

Współpracujemy z panią pielęgniarką, która na co dzień nam doradza, na pewne kwestie uczula oraz pomaga w wypełnianiu kart rozwoju dzieci.

szkolenia w których personel placówki uczestniczy:

  • szkolenie pierwszej pomocy
  • praca z dzieckiem z ADHD
  • kreatywny opiekun w żłobku i klubie dziecięcym
  • warsztaty muzyczno-logopedyczne
  • ciekawe metody zabaw stymulujących
  • rozwój mowy w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym-objawy niepokojące
  • objawy niepokojące wiek niemowlęcy i poniemowlęcy