Płatności

Miesięczna opłata stała wynosi 14% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Od września 2022 opłata stała wynosi 421,40 zł
Wyżywienie dzienne wynosi 12 zł

Opłata stała i opłata za wyżywienie może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego