Płatności

Miesięczna opłata stała wynosi 18% brutto minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Wyżywienie dzienne wynosi 13 zł

Opłata stała i opłata za wyżywienie może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego