Płatności

Miesięczna opłata stała wynosi 12% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

W roku 2022 opłata stała wynosi 361,20 zł
Wyżywienie dzienne wynosi 14zł