Rekrutacja na rok 2023/2024

15.03.23 – 29.03.23

Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej –

 dotyczy roczników 2023, 2022, 2021

Od września 2023 do żłobka przyjmowane będą dzieci od 20 tygodnia życia

Czesne 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę

W naszym żłobku adaptacja Dziecka odbywa się wraz z Rodzicem

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania żłobka w kwocie 400 zł

– na pierwsze dziecko w rodzinie

– na każde dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia

– na dziecko, które ukończyło 35 miesiąc życia

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej żłobka https://zlobekwisniowa.pl/ oraz śledzenie naszej działalności na Facebooku 

Podanie należy pobrać ze strony żłobka https://zlobekwisniowa.pl/rekrutacja/ lub odebrać z placówki. Kompletną kartę zgłoszeniową do dnia 29.03.23 należy dostarczyć do placówki lub wysłać na email zlobek@wisniowa.pl. Rozpatrywane będą tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz zaświadczeniami o zatrudnieniu jak również podpisane przez obojga rodziców). Jeżeli dziecko zostanie przyjęte do placówki rodzic zobowiązany jest odebrać dokumenty ze żłobka i zwrócić podpisany komplet dokumentów do 19.04.23 Wyniki rekrutacji przekazane będą telefoniczne do 14.04.23.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 17 3333 141 (Żłobek Samorządowy), 721 127 152 (Dyrektor żłobka).

Placówka podania dzieci do żłobka przyjmuje cały rok. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 1.04.23 do 30.07.23.

Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej odbędzie się od 25.04.2022 do 06.05.2022

                   

Czesne 421,,40 zł

ZALETY NASZEGO ŻŁOBECZKA:                                         

– zapewniamy ciepłą domową atmosferę, dzięki której zarówno dzieci jak i rodzice czują się dobrze. Wzajemna życzliwość i zaufanie sprzyja dobrej współpracy

– małe grupy, dzięki którym możemy stawiać na indywidualne podejście do każdego dziecka

– dzieci zawierają pierwsze znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami, których nie można zastąpić w domu

– stały plan dnia, wykonanie danych czynności o ściśle określonych porach według tej samej kolejności pozwala dziecku uporządkować swoje uczucia i emocje. Ład i spokój ułatwiają poznanie świata oraz dostosowanie się do rzeczywistości. Powtarzalność zdarzeń pozwala dzieciom je przewidzieć i zaakceptować

– szczególny nacisk kładziemy na stałą współpracę z Rodzicami. Podtrzymywanie dobrych relacji jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania na zasadzie partnerstwa

– pomoce dydaktyczne i zabawki, które posiadają certyfikaty i atesty

– organizujemy ciekawe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, codziennie czytamy i opowiadamy bajeczki

– uczymy języka angielskiego poprzez zabawę

– organizujemy bale absolwentów, dni tematyczne oraz wiele innych ciekawych zajęć

– wychodzimy na spacery i plac zabaw oraz organizujemy jak najwięcej zajęć na zewnątrz 

– posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej żłobka https://zlobekwisniowa.pl/ oraz śledzenie naszej działalności na Facebooku 

     

Podanie należy pobrać ze strony żłobka https://zlobekwisniowa.pl/rekrutacja/ lub odebrać z placówki. Kompletną kartę zgłoszeniową do dnia 06.05.22 należy dosterczyć do placówki lub wysłać na email zlobek@wisniowa.pl. Każde zgłoszenie, które wpłynie email potwierdzę otrzymanie. Rozpatrywane będą tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz koniecznie podpisane przez obojga rodziców).
Rekrutacja odbędzie się na podstawie Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej. Jeżeli dziecko dostanie się do placówki rodzic (w uzgodnionym terminie) zobowiązany jest odebrać dokumenty ze żłobka. Podpisany komplet dokumentów należy wrzucić do skrzynki najpóźniej do dnia 20.05.2022.  Wyniki rekrutacji przekazane będą telefoniczne 17.05.22.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 17 3333 141 (Żłobek Samorządowy), 721 127 152 (Dyrektor żłobka).

KARTA-ZGŁOSZENIOWA zaktualizowana

Załącznik 1 Do regulaminu rekrutacji dzieci do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej