Rekrutacja na rok 2024/2025

08.04.24 – 19.04.24

Rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej –

 dotyczy roczników 2024, 2023, 2022,

do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia

Czesne 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę

W naszym żłobku adaptacja Dziecka odbywa się wraz z Rodzicem

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania żłobka w kwocie 400 zł

– na pierwsze dziecko w rodzinie

– na każde dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia

– na dziecko, które ukończyło 35 miesiąc życia

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej żłobka https://zlobekwisniowa.pl/ oraz śledzenie naszej działalności na Facebooku 

Podanie należy pobrać ze strony żłobka https://zlobekwisniowa.pl/rekrutacja/ lub odebrać z placówki. Kompletną kartę zgłoszeniową do dnia 19.04.24 należy dostarczyć do placówki lub wysłać na email zlobek@wisniowa.pl. Rozpatrywane będą tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz zaświadczeniami o zatrudnieniu jak również podpisane przez obojga rodziców). Jeżeli dziecko zostanie przyjęte do placówki rodzic zobowiązany jest odebrać dokumenty ze żłobka i zwrócić podpisany komplet dokumentów do 08.05.24 Wyniki rekrutacji przekazane będą telefoniczne do 26.05.24.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 17 3333 141 (Żłobek Samorządowy), 721 127 152 (Dyrektor żłobka).

Placówka podania dzieci do żłobka przyjmuje cały rok.

                  

ZALETY NASZEGO ŻŁOBECZKA:                                         

– zapewniamy ciepłą domową atmosferę, dzięki której zarówno dzieci jak i rodzice czują się dobrze. Wzajemna życzliwość i zaufanie sprzyja dobrej współpracy

– małe grupy, dzięki którym możemy stawiać na indywidualne podejście do każdego dziecka

– dzieci zawierają pierwsze znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami, których nie można zastąpić w domu

– stały plan dnia, wykonanie danych czynności o ściśle określonych porach według tej samej kolejności pozwala dziecku uporządkować swoje uczucia i emocje. Ład i spokój ułatwiają poznanie świata oraz dostosowanie się do rzeczywistości. Powtarzalność zdarzeń pozwala dzieciom je przewidzieć i zaakceptować

– szczególny nacisk kładziemy na stałą współpracę z Rodzicami. Podtrzymywanie dobrych relacji jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania na zasadzie partnerstwa

– pomoce dydaktyczne i zabawki, które posiadają certyfikaty i atesty

– organizujemy ciekawe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, codziennie czytamy i opowiadamy bajeczki

– uczymy języka angielskiego poprzez zabawę

– organizujemy bale absolwentów, dni tematyczne oraz wiele innych ciekawych zajęć

– wychodzimy na spacery i plac zabaw oraz organizujemy jak najwięcej zajęć na zewnątrz 

– posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzn

KARTA-ZGŁOSZENIOWA zaktualizowana

Załącznik 1 Do regulaminu rekrutacji dzieci do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej