Rekrutacja

NABÓR DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W WIŚNIOWEJ NA ROK 2019/2020

Nabór do Żłobka Samorządowego odbędzie się od 06.05.2019 do 17.05.2019. Podania należy składać od godziny 8:00 do godziny 14:00. Karta Zgłoszeniowa do Żłobka jest dostępna na stronie internetowej żłobka https://zlobekwisniowa.pl/ lub można ją odebrać u Dyrektora placówki.
Przyjmujemy tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz koniecznie podpisane przez obojga rodziców).
Rekrutacja odbędzie się na podstawie Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem:17 3333 141 (Żłobek Samorządowy), 721 127 152 (Dyrektor żłobka),   

 

KARTA-ZGŁOSZENIOWA

REGLAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO