Wstępny nabór do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej!!!

25.01.2023 – 03.02.2023

Dyrektor Żłobka Samorządowego zwraca się z prośbą do rodziców dzieci urodzonych w roku 2021 i 2022,  którzy chcą zapisać dziecko do placówki.

Prośba dotyczy naboru na rok szkolny 2023/2024 bardzo prosimy o szybkie złożenie  wstępnego zgłoszenia.

Został ogłoszony program „Maluch plus” i możemy się starać o zwiększenie miejsc jeżeli będzie takie zapotrzebowanie (obecnie mamy 30 miejsc).

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej żłobka oraz w placówce. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 721 127 152, 17 3333 141.

Maluch 2021

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +” 2021

Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy z udziałem wcześniejszych edycji Programu „MALUCH” – Żłobek Samorządowy w Wiśniowej 28-124 Wiśniowa 76B

              Wartość dofinansowania – 28.800 zł

Gmina Wiśniowa otrzymała w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące na funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia personelu Żłobka (opiekunów i personelu pomocniczego).

Rządowy program „Maluch+” 2021 ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.